Our team

Our Team

Potievskaya Julia Viktorovna

dentist
Basic skills in specialization:
therapeutic dentistry
endodontics
periodontology

Boyko Evgeny Vadimovich

dentist
Basic skills in specialization:
Tooth extraction of any complexity
Oral and maxillofacial surgery
Dental Implants

Budugai Maxim Vladimirovich

Orthopedic dentist, Dental Therapist
Second category doctor
Work experience: 10 years
Education:
2002 – graduated from the Alexandria Medical College majoring in “dental technician.”
2009 – graduated from the Ukrainian Medical Dental Academy, faculty of dentistry with a degree in dentist Training:
2010 – workshop of Belograd M.S. Broken Tools, Micro Access.
2010 – workshop of V. Naumov “Preparation of teeth.”
2010 Andre Reis (Brazil) “Conference on restoration technologies”, “Excellence in restoration technology”, “Restoration of teeth after endodontic treatment”
2011 – passed an internship in Zaporizhzhya Dental Clinic №6, full-time at the Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education. Qualification: general practitioner.
2012 – Mauro Fredeani (Italy), “Aesthetic rehabilitation: a comprehensive orthopedic approach”.
2013 – workshop of Lesnukhin Maxim “Total prosthetics”,
2014 – workshop of A. Krasnozhon “Prosthetics for the lazy.”
2014 has attended the folowing ITI Study Club meeting. “Implant prosthodontics”
2016 – participation in the seminar “The use of short implants with a conical connection for the rehabilitation of patients with atrophy of the alveolar ridge.”

Слободяник Мар’яна

врач пародонтолог
З 2006 по 2011 р. навчалась на стоматологічному факультеті в Приватному вищому навчальному закладі « Київський медичний університет УАНМ» та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Стоматологія” із присвоєнням кваліфікації “Лікар-стоматолог”. Після закінчення університету з 2011 по 2013 роки проходила інтернатуру в НМАПО імені П. Л. Шупика та отримала звання лікаря-спеціаліста з фаху «Загальна стоматологія». Після закінчення інтернатури з 2013 по 2015 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика. Під час навчання в інтернатурі та клінічній ординатурі брала активну участь у наукових семінарах, конгресах та симпозіумах. Виступала із усними доповідями на стоматологічних конференціях. Брала участь у організації стоматологічних конференцій та конгресів. З 2015 по 2018 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2018 року і по теперішній час Слободяник Мар’яна Володимирівна викладач відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «стоматологія» Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

З 2021 року присвоєне звання наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22. Слободяник Маряна Володимирівна є автором 13 наукових робіт:

1. Витовский Р. М. Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта / Р. М. Витовский, И. П. Мазур, М. В. Слободяник, И. В. Мартыщенко // Вісник серцево-судинної хірургії. – № 1 (вип. 30). – С. 72–78.
2. Вітовський Р. М. Поширеність пародонтопатогенної мікрофлори у пацієнтів із клапанною патологією серцево-судинної системи / Р. М. Вітовський, І. П. Мазур, М. В. Слободяник // Сучасна стоматологія. – 2018. – № 2. – С. 24–30.
3. Витовский Р. М. Микробиомы пародонтальных карманов и биологического материала у пациентов с генерализованным пародонтитом и клапанной патологией сердца / Р. М. Витовский, И. П. Мазур, М. В. Слободяник // Стоматология, эстетика, инновации. – 2018. – № 2. – С. 185–201.
4. Витовский Р. М. Микробный пейзаж пародонтопатогенной микрофлоры полости рта и на клапанах сердца у пациентов с клапанной патологией сердца / Р. М. Витовский, И. П. Мазур, М. В. Слободяник // Стоматология Казахстана. – 2018 – № 1–2(14). – С. 17–23.
5. Мазур И. П. Распространенность пародонтопатогенных видов микроорганизмов у пациентов с клапанной патологией сердца / И. П. Мазур, Р. М. Витовский, М. В. Слободяник, И. В. Мартыщенко // Вісник серцево-судинної хірургії. – 2018. – C. 71–75.
6. Мазур І. П. Протизапальні лікарські засоби для місцевого застосування у стоматології / І. П. Мазур, М. В. Слободяник // Современнаястоматология. – 2014. – № 5. – С. 28–32.
7. Мазур И. П. Ультразвуковой скейлинг в стоматологии / И. П. Мазур, М. В. Слободяник // Дентарт. – 2015. – № 2. – С. 43–50.
8. Мазур И. П. Системные антибактериальные препараты в пародонтологии / И. П. Мазур, М. В. Слободяник // Современная стоматология. – 2016. – № 1. – С. 42–46.
9. Мазур И. П. Системные антибактериальные препараты в пародонтологии / И. П. Мазур, М. В. Слободяник // Современная стоматология. – 2017. – № 1. – С. 18–22.
10. Мазур И. П. Применение Periochip для местного лечения заболеваний тканей пародонта / И. П. Мазур, М. В. Слободяник // Дентаклуб. – 2017. – № 12. – С. 9–13.
11. Слободяник М. В. Clinical and pathogenetic features of periodontal diseases in patients with acquired heart defects / М. В. Слободяник // Матеріали 40-ї ювілейної науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю, присвяченої Дню науки. – К., 2017. – С. 11–12.
12. Слободяник М. В. Особливості перебігу захворювань пародонта у пацієнтів з набутими вадами серця / М. В. Слободяник // Матеріали науково- практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю. – К., 2018. – С. 13–14.
13. Vitovsky R. Correction of valve lesions in surgical treatment of primary tumor heart / R. Vitovsky, I. Martyshchenko, V. Isaienko, M. Slobodyanik //

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю. – К., 2018. – С. 8–9. Слободяник Маряна Володимирівна є співавтором 2 – х навчальних посібників: «Медсестринство в стоматології: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.)» (2017)

Book an appointment